Dijon-Rue Verrerie-historic town-BW - Black White - Thomas Speck Photography

Thomas Speck Thomas Speck

A shot in the historic town of Dijon, France.
Dijon,historic,town,France,Black,and,White
Dijon-Rue Verrerie-historic town-BW - Black White - Thomas Speck Photography
A shot in the historic town of Dijon, France.