Montpellier-Arc de Triomphe-France-BW - Black White - Thomas Speck Photography

Thomas Speck Thomas Speck

This is the Arc de Triomphe in Montpellier, France.
Montpellier,Arc,de,Triomphe,France,Black,and,White
Montpellier-Arc de Triomphe-France-BW - Black White - Thomas Speck Photography
This is the Arc de Triomphe in Montpellier, France.